Przejdź do treści

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Herkules All Sports. ul. Bonin 11E, 76 – 009 Bonin.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Fundacja Herkules All Sports jest Pani Iwona Balicka, e – mail: [email protected]
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zawodów „III Bieszczadzki Wekeend Biegowy Rysia”.
  4. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będzie Fundacja Herkules All Sports.
  5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie jako wyniki zawodów.
  7. Posiada Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e – mail: [email protected]. Przed realizacją Pani/ Pana uprawnień będziemy musieli Panią/ Pana zidentyfikować.
  8. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie poda Pan/ Pani danych to konsekwencją będzie posługiwanie się przez Pana/ Panią numerem startowym otrzymanym przy zapisie na w/w zawody przez cały czas przebiegu zawodów. Również w relacji po przeprowadzonych zawodach będzie widniał tylko ten numer jako uczestnika biorącego udział w tych zawodach oraz nie będzie Pani/ Pan uprawniony do otrzymania pucharu, medalu lub nagrody losowej.

Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.