Przejdź do treści
Strona główna » BIESZCZADZKI ULTRA TRAIL RYSIA – 58 km 2022 r.

BIESZCZADZKI ULTRA TRAIL RYSIA – 58 km 2022 r.

 • przez

w ramach 4 EDYCJI BIESZCZADZKIEGO WEEKENDU BIEGOWY RYSIA – 2022 r.

Informacje ogólne:

 • Termin: 23.10.2022 r.
 • Miejsce: Polańczyk – Gmina Solina
 • Limit uczestników: 250 osób
 • Dystans:58 km
 • Klasyfikacja generalna na każdym dystansie: miejsca 1 – 3 kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacja wiekowa: miejsca 1 – 3 kobiet i mężczyzn
 • Klasyfikacja drużynowa: na podstawie sumy czasów 5 zawodników – drużyna musi mieć w składzie minimum 1 kobietę

I. ORGANIZATOR

 • Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18; 38-610 Polańczyk.

II. CELE

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 3. Promocja Gminy Solina.

III. TERMIN I MIEJSCE

Biegi odbędą się w dniach 23 października 2022 r. (niedziela) na terenie Gminy Solina.

IV. DYSTANS

Pętla 58 km

V. PLAN MINUTOWY

22.10.2021 r.

 • godz. 09:30 – otwarcie biura zawodów (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18; 38-610 Polańczyk)
 • godz. 17:00 – zamknięcie biura zawodów
 • godz. 19:00 – PASTA PARTY w SKALNY SPA w Polańczyku / sala restauracyjna /

23.10.2021 r.

 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów
 • 8:00 – start – Bieszczadzki Ultra Trail Rysia 58 km
 • 17.00 – uroczyste podsumowanie rywalizacji

VI. OPŁATA STARTOWA

Za udział (opłata obejmuje Pasta Party w dniu 22.10.2022 r.)

Pakiet z koszulką techniczną (full print) – organizator zapewnia koszulki dla osób, które wniosą opłatę startową do dnia 08.10.2022 r.

 • 109 zł – do dnia 31.01.2022 r.
 • 120 zł –  do dnia 31.07.2022 r.
 • 140 zł – do dnia 08.10.2022 r.
 • 160 zł – do dnia 16.10.2022 r.
 • 250 zł – w biurze zawodów

Przelew elektroniczny BlueMedia lub na konto organizatora: Fundacja Herkules All Sports, Numer rachunku 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 z dopiskiem „Bieg Rysia”

VII. KLASYFIKACJE I WYRÓŻNIENIA

1. Nagrody

– klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca 1 – 3

– klasyfikacji drużynowej (drużyna składa się z 5 zawodników i musi mieć w składzie minimum 1 kobietę):

 • za miejsca 1-3

– indywidualnie w poszczególnych kategoriach wiekowych upominki: za miejsca 1-3
(nie dublują się z klasyfikacją generalną).

 • K/M 18-29 lat
 • K/M 30-39 lat
 • K/M 40-49 lat
 • K/M 50-59 lat
 • K/M 60 +

2. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

3. Osoby, które zakwalifikowały się w kategorii Open, nie mogą być zakwalifikowane w poszczególnych kategoriach wiekowych.

VIII. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu biegu na dystansie:

 • 58 km wynosi 9 h 00’.

2. Czas pokonania trasy odmierzany będzie za pomocą elektronicznych chipów pomiaru czasu. Chip jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu obuwia na sznurowaniu. Wszelkie modyfikacje, zginanie, odrywanie chipów jest zabronione i może spowodować dyskwalifikację.

IX. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać jedynie drogą elektroniczną na stronach: www.biegisolina.plwww.herkules.org.pl.

2. Liczba uczestników ograniczona jest do 250 osób.

3. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 16.10.2022 r., odbiór pakietów możliwy będzie w biurze zawodów.

4. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez wskazany adres e – mail uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej Uczestników imprezy, bez uwzględnienia ilości zapisanych w poszczególnych kategoriach.

X. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie deklaracji uczestnictwa i przesłanie skanu drogą mailową do organizatora biegu;

2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby, które skończyły 18 lat i starsze.

3. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych.

5. Dopuszczalne jest wzięcie udziału uczestnika biegu wraz z swoim psem, pod warunkiem, że zwierzę będzie miało założony kaganiec oraz smycz w czasie trwania biegu/-ów. Opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie, zdrowie oraz życie zwierzęcia.

6. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.

7. W dniach trwania Bieszczadzkiego Weekendu Biegowego Rysia, ulica Zdrojowa oraz Bieszczadzka zostaną zabezpieczone przez służby porządkowe, w miejscu przecięcia tras biegowych przez jezdnię.

8. Zaleca się użycie indywidualnego oświetlenia w formie czołówek podczas Nocnego Sprintu Rysia.

XI. PAKIET STARTOWY

1. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy oraz agrafki do jego przypięcia, a po ukończeniu każdego z biegu pamiątkowy odlewany medal wygrawerowanym czasem lub imieniem, napój izotoniczny lub wodę oraz posiłek regeneracyjny, koszulka techniczna, jeżeli została zamówiona dodatkowo w pakiecie.

2. Chip pomiaru czasu należy zamocować do obuwia.

XII. ODBIÓR OSOBISTY PAKIETÓW STARTOWYCH

1. Osobisty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego.

2. Numer startowy nadawany jest przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora:

2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

3. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

4. Na trasie będzie 4 stanowiska z punktem odżywczym oraz nawadniającym.

5. Na mecie będą znajdować się stanowiska wydawania wody, medali i posiłków regeneracyjnych.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. GOKSiT nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.